MARIE MÖLLER

REFERENSER

”Jag har haft nöjet att jobba med Marie både på individuell och team coaching. Marie är engagerad och lyhörd coach – hon har ställt de rätta frågorna, lyssnat och bjudit in till samtal som gett mig nya infallsvinklar och verktyg att hantera utmaningar. Marie har även lett samtal på teamnivå och hjälpt oss att arbeta med självledarskap att hantera osäkerhet i en ombytlig arbetsmiljö. Jag rekommenderar Marie varmt!”

Marlene Andersson

Chapter Lead, Product & Recuirement, Ikano Bank

”Marie har som Head of HR Nordic hos oss på Heras, bidragit med mycket inspiration, matnyttigt input och positiv anda! Marie driver HR på agendan på ett tydligt och bra vis, sett till både organisationens och medarbetarnas bästa. Marie har varit en bra kollega i ledningsgruppen och det har varit roligt att arbeta tillsammans!”
Stina Berg

Marketing Manager, HERAS